Verbonden met de stad

Onze ambities liggen in de stad

Kunsthal Boschveld draagt met trots de naam van de vernieuwingswijk Boschveld, waar ze in 2013 was gevestigd. In 2016 waren we gevestigd op een mooie galerie locatie: de Vughterstraat 23b in’s-Hertogenbosch.
We zijn nog steeds op zoek naar een nieuwe, vaste locatie in de stad. Mocht u ons daar bij kunnen helpen dan horen we dat graag.
 

Kunsthal Boschveld – op locatie

In de toekomst ontmoeten wij u graag bij Kunsthal Boschveld – op locatie, locaties van huiskamer tot expositieruimte. 
 
We willen met ons programma bijdragen aan een leefbare stad en het vestigingsklimaat in wijken. We ontvingen op onze locaties bezoekers uit stad en regio, en een groot deel van de bezoekers kwam van verder weg uit het land en reisde speciaal voor de tentoonstelling naar Kunsthal Boschveld in ’s-Hertogenbosch.
 
Stedelijk beleid gaat over de vormgeving van de lokale identiteit, over leefbaarheid, economie, over stedelijke ontwikkeling. De rol van kunst en cultuur blijkt daarin gezichtsbepalend voor de toekomst van de stad. Mensen willen graag wonen in een stad waarin aandacht wordt besteed aan de openbare ruimte, waar hun woon- en werkomgeving inspirerend en veilig is, waar ze zich betrokken kunnen voelen bij wat er gebeurt. Zij willen dat hun kinderen niet alleen zijn aangewezen op de massamedia maar ook uitgedaagd worden zich breder te ontwikkelen. Zelf willen zij graag kunnen deelnemen aan een veelzijdig cultureel leven.
Wat hebben kunst en cultuur te bieden?

  • Het zijn de kunstenaars, vormgevers en architecten die, door hun sporen door de jaren en eeuwen heen achter te laten, onze leefomgeving bepalen: door hun gebouwen, beelden, vormen en verhalen leren we over onze eigen geschiedenis kennen en de ontwikkeling van onze cultuur. Door die kennis met iedere generatie opnieuw te delen en daarop voort te bouwen, wordt de betrokkenheid vergroot.
  • Wat een kunstenaar maakt is altijd nieuw. Kunstenaarschap biedt mensen vrije ruimte; om wat verborgen is zichtbaar te maken, om te laten zien hoe het ook kan. Daarmee schept de kunst nieuwe perspectieven en ontwikkelingsmogelijkheden voor de samenleving.
  • Kunst brengt mensen samen. Het nodigt hen uit samen iets te beleven, iets te maken, iets mee te maken. Kunst is daarom bij uitstek een bouwsteen voor samenhang.
  • Door haar bijdrage aan het aanzien en het leefklimaat van de stad zijn kunst en cultuur van grote waarde voor de lokale economie, voor de ontwikkeling van de creatieve industrie, voor toerisme, voor het vestigingsklimaat en voor citymarketing.

We willen ons van de andere presentatie instellingen in de stad onderscheiden door een afwisselende, intelligente en altijd gedegen artistieke programma’s.