Voor kunstenaars

Exposeren uitsluitend op uitnodiging

Kunstenaars worden door Oscar Schrover, artistiek leider uitgenodigd om te exposeren in Kunsthal Boschveld. Er wordt een actief beleid gevoerd op de kwaliteit van de te exposeren werken.
 
Soms worden kunstenaars of werken voorgedragen door deskundige adviseurs uit het werkveld, voormalige medewerkers van instellingen en musea.
 
Kunsthal Boschveld ontvangt geen structurele subsidie en financiert iedere tentoonstelling met een apart budget. Dit budget wordt verworven door o.a. subsidie aanvragen voor activiteiten, donaties, donaties van kunstenaars, bijdragen van derden.
 
Veel werken, die in Kunsthal Boschveld worden getoond zijn – in overleg met de kunstenaar – te koop. Er worden met de kunstenaar vooraf aan de tentoonstelling afspraken gemaakt over verkoop.