Fred Schley | Paperroom

11 september tot 2 oktober 2016

In deze tentoonstelling brengt Kunsthal Boschveld realistische schilderijen samen met abstracte tekeningen en conceptuele werken op papier, kunstwerken die vorige generaties als inherent onverenigbaar zagen, stijlen die haaks staan op het ‘zijn’ van het kunstwerk. Realisme stond tegenover de abstractie, en de vertegenwoordigers van de stromingen waren in een gevecht verwikkeld.

Fred Schley

De tentoonstelling toont realistische schilderijen van Fred Schley. Fred Schley (1957) woont in de gemeente ’s-Hertogenbosch en is vooral actief in het Verenigd Koninkrijk. Vorig jaar hing zijn werk bij Studio van Dusseldorp te Tilburg. In 2013 exposeerde hij in Museum Slager en in datzelfde jaar werd hij geselecteerd voor de Zomerexpo in het Haags Gemeentemuseum.

Paperroom

Semna van Ooy, Yvonne van den Herik, Keetje Lindner, Boukje Voet, Edmond Steinbusch, Kiem Loon Chen

Aan het onderdeel Paperroom van de tentoonstelling doen mee gevestigde kunstenaars als Semna van Ooy(1961) (Amsterdam), Yvonne van den Herik (1957)(Rotterdam) en Keetje Lindner (1942) (‘s-Hertogenbosch), daarnaast presenteert Kunsthal Boschveld drie jonge kunstenaars: Boukje Voet (1983) die in 2009 afstudeerde aan de Bossche AKV|St Joost en de onlangs in Den Haag KABV afgestudeerde Edmond Steinbusch (1967) (winnaar Jan Roëde Aanmoedigingsprijs 2016) en Kiem Loon Chen (1988).
 
Realistische schilderijen, werken op papier: abstract en conceptueel
Met deze tentoonstelling breken we met de voor de hand liggende opvattingen, die terug te voeren zijn op de Avangardisten – 1906 tot 1927 – die radicaal braken met de traditionele opvattingen over kunst en schoonheid. We tonen realistisch werk, abstract en conceptueel werk in één tentoonstelling. We willen zo de aandacht vestigen op wat de dieperliggende overeenkomsten zijn tussen de kunstwerken.
Op het eerste oog verbindt een zichtbare component alle kunstwerken en dat is de structuur van het beeld. En is er nog een overeenkomst: alle kunstenaars verzamelden betekenissen in de natuur.
Bij nadere beschouwing is er een nog belangrijker aspect wat de kunstenaars bindt, namelijk het verzamelen van betekenissen in beelden of vormen. Volgens ons is het maken van kunst een manier om diepzinnig ervaringsweten te bundelen in een voorwerp of performance.
De betekenis van het kunstwerk ligt in het samenkomen van wat de Griekse filosofen episteme en techne noemen. We vatten techne niet uitsluitend op als de vaardigheid om dingen te doen, maar veronderstellen bovenal – als Xenophon in zijn socratische dialogen Memorabilia en Oeconomicus – een direct verband met het vergaren van kennis.
 
Kunsthal Boschveld agendeert ‘kunst’ en vraagt u deel te nemen aan de dialoog. Een dialoog waarin u wordt uitgedaagd te reflecteren. Reflectie op de betekenis van vormen en symbolen, die verder reiken dan de eerste herkenning in de kunstwerken.
 
Nieuwsbrief Kunsthal Boschveld 15 augustus 2016
Nieuwsbrief Kunsthal Boschveld 3 september 2016
Brabants Dagblad:aankondiging preview en Brabants Dagblad: aankondiging expositie