ANBI

Kunsthal Boschveld, Stichting Wederzijds – kunst in context is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) stichting, die samenwerking zoekt met het bedrijfsleven, opleidingen, en donateurs.
Wilt u meer weten over doneren aan Kunsthal Boschveld, het steunen van de projecten van Stichting Wederzijds – kunst in context, neem dan contact met ons op. Ook voor vragen over de jaarrekening van de stichting.
Zie de Belastingdienst voor de mogelijkheden van belastingaftrek na giften aan een ANBI stichting.

 
Kunsthal Boschveld werkt met vrijwilligers en ontvangt donaties van kunstenaars; entreegelden; of bijdragen van partijen die exposeren, en incidenteel subsidie voor de tentoonstellingskosten (exclusief honoraria en vaste lasten).
 
Voor de exposities vanaf november 2013 zijn activiteiten subsidies ontvangen van:
logo_Wederzijds_kunstincontext
Prins Bernhard Cultuurfonds (Grafiekbiennale Graphos I, II; overzichtstentoonstelling Corrie de Boer),

Gemeente ‘s-Hertogenbosch (overzichtstentoonstelling Jan Moerbeek; overzichtstentoonstelling Theo Besemer; overzichtstentoonstelling Ton Frenken),

Gemeente ‘s-Hertogenbosch, Subsidieregeling Willem II Fabriek (Sandro Setola; Groeten aan Finsterwolde)

Hermes Fonds ’s-Hertogenbosch (Groeten aan Finsterwolde; Overzichtstentoonstelling Ton Frenken);

Stichting Bosch500 (BOE; Ton Frenken)
 
Met aandacht voor een selecte groep die naar verdieping streeft en duiding wil. Kunst ervaren als essentieel ingrediënt in ons bestaan en de samenleving. In al zijn vormen onderdeel van zingeving en onze identiteit. Zelf doen en genieten van het werk van anderen.